PRAVIDLÁ JAILBREAKU

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ


VŠEOBECNÉ

 1. Je zakázané akokoľvek kaziť hru ostatným
 2. Je zakázané akokoľvek slovíčkariť
 3. Je zakázané obchádzať pravidlá
 4. Je zakázané akokoľvek bugovať hráčov a textúry a využívať chyby v hre


Pravidlá pre Väzňov

 1. Väzni nesmú chodiť do CT zóny.
 2. Väzni musia počúvať Simona, za neuposlúchnutie môžu byť zabití.
 3. Väzni nesmú používať CT tlačidlá a veci určené pre CT. (ak má väzeň voľný deň, môže sa hrať s atrakciami)
 4. Väzni nesmú pri Boxu využívať strelné zbrane proti vlastným hráčom, pokiaľ to Simon nedovolí.
 5. Väzeň označený ako vodca gangu je braný ako VIP hráč.
 6. Väzni Nesmú opúšťať miesto určené Simonom.
 7. Mŕtvi väzni nesmú radiť a prezrádzať polohu živých hráčov.
 8. Väzni majú zakázané útočiť na CT, ak je v grabe!
 9. Ak má väzeň voľný deň, nepletie sa Simonovi do hry.
 10. Príkazy simona musia byť plnené priamo a bez zdržiavania.
 11. Pri hromadnom VD (HVD) je pohyb pred zbrojkou na vlastné nebezpečie.
 12. Hráč, ktorý dostane FK, musí dostať na ďalšie kolo VD. (ak je HVD, VD dostane na ďalšie kolo)
 13. Pri atrakciách neplatia žiadne príkazy a zákazy. (Po ukončení atrakcie sa zákazy a príkazy obnovujú)
 14. TK neplatí pri stlačení tlačidla (vozidlo sa počíta)
 15. Ak simon povie že si máte niečo vybrať, musíte to napísať do chatu.
 16. Box na mieste neexistuje!


Pravidlá pre Dozorcov

 1. Dozorcovia musia mať funkčný mikrofón.
 2. Dozorcovia musia strážiť Simona.
 3. Dozorcovia musia vypočuť a rešpektovať posledné želanie väzňa.
 4. Dozorcovia môžu zabíjať väzňa v prípade, že sa priblíži veľmi blízko a hrozí riziko napadnutia.
 5. Dozorcovia nesmú spolupracovať s väzňami.(Hádzanie zbraní, pomoc pri úteku alebo pri vzbure)
 6. Dozorcovia nesmú skákať do reči Simonovi. (iba v prípade ohrozenia života alebo ak Simon nehovorí)
 7. Dozorcovia nesmú brať zbrane určené pre T(Zbrane, Granáty či vesty ktoré sa nachádzajú mimo zbrojnicu).
 8. Dozorcovia nesmú používať tlačidlá pre Simona, pokiaľ im Simon nedovolí.
 9. Dozorcovia nesmú bezdôvodne hádzať granáty, či vydávať akýkoľvek hluk.
 10. CT zóny sú priestory tlačidlá, šachty, zbrojnica, plošiny, odkiaľ CT strážia T - hradby, veže, klietky.
 11. Povinnosťou dozorcu je brať simona a dávať rozkazy (/simon).
 12. Ak simon zomrie, musí byť nahradený iným dozorcom.
 13. Príkazy dáva iba simon alebo stavitel ak mu simon predá slovo.
 14. Mŕtvi dozorcovia nesmú radiť a prezrádzať polohu živých hráčov.
 15. Ak väzeň zoberie zbraň bez vlastného pričinenia, dozorca mu musí dať čas 3 sekundy na odhodenie.
 16. Pri poslednej reakcii zabíja len simon, ak nepovie inak.
 17. Pri PP nesmú ostatní dozorcovia zasahovať do duelu.
 18. Dozorca má zakázané zasahovať do módu, ktorý je určený len pre Väzňov.
 19. Dozorca má zakázané sa približovať blízko k väzňovi pri HVD / VD.
 20. Dozorca može brať maximálne 3x po sobe simona.
 21. Dozorca má právo zabiť väzňa, len ak
 22. -väzeň zoberie akúkoľvek zbraň.
 23. -väzeň neoprávnene hodí hocijaký granát.
 24. -väzeň neposlúchne priamy rozkaz simona.
 25. -väzeň si doplňuje vestu alebo HP pomocou CT doplňovača.
 26. -väzeň bez povolenia vstúpi do CT zóny, či stlačí CT tlačidlo.
 27. -väzeň pristúpi k dozorcovi na takú vzdialenosť, z ktorej je už schopný dozorca napadnúť.
 28. -väzeň prehrá hru.
 29. -väzeň svieti na červeno, čo znamená, že zabil dozorcu a je hľadaný. (neplatí pri označenom hráčovi)


Pravidlá pre Simona

 1. Simon je povinný pustiť hráča s VD do 40 sekúnd od začatia kola. Každú sekundu ktorú prešvihne je povinný simon nahradiť.
 2. Pred spustením módu nesmie simon dať žiadny príkaz ani nesmie byť mrtve žiadne CT alebo T (Neplatí pri prepojení od T k CT alebo naopak).
 3. Simon musí urýchliť kolo keď bude 0:00.
 4. Simon je povinný vždy vopred ohlásiť daný mód do voice chatu než ho zapne, ak nie je Vodca gangu alebo VD. (Zakúpené VD neplatí)
 5. Simon je povinný svoj príkaz zopakovať, ak ho niekto prepočul alebo zle rozumel. (Max. 3x)
 6. Simon má zakázané nadržovať väzňom/väzňovi.
 7. Simon nesmie zakázať nakupovanie predmetov vo väzenskom obchode (shop).
 8. Simon nesmie dávať samovražedné príkazy, pokiaľ sa nejedná o nevýhodu.
 9. Príkazy musia byť zrozumiteľné pre ostatných, ak väčšina väzňov nerozumie, dozorca bude presunutý k väzňom.
 10. Je zakázané dávať nekonkrétne príkazy. (majú niekoľko zmyslov)
 11. Nesplniteľné príkazy sú väzni povinní ignorovať, pri pokuse o splnenie je možné ich zabiť.(Naplatí pri nevýhode)
 12. Ak simon chce, aby väzni nebežali, ale wallkovali, musí vo svojom príkaze uviesť slovo walk. Slovo "pôjdete" neznamená chôdza walk, ale beh!


Dodatkové Pravidlá


 1. Príkaz ruší zákaz nie naopak.
 2. Ak sa ADMIN vloží do hry, ostatní hráči majú zakázané vyvolávať vzbury alebo sa nejako pokúsiť utiecť. (hra sa "zastaví")
 3. Ak si hráč, ktorý dostal FK zmení ďalšie kolo meno, nárok na VD mu padá.
 4. Pokiaľ hráč ktorý dal FK / MFK bol potrestaný adminom (Ban) hráči nemajú nárok na VD.


Hra na Simona

 1. Hra na Simona začína vtedy, keď Simon povie "Zahrajeme sa na Simona". Ostatné hlášky sú považované za chytáky.
 2. Väzni musia počúvať príkazy začínajúce "Simon hovorí" ....(nejaký príkaz).
 3. Keď Simon povie "Simon hovorí skočiť", musí vezeň príkaz splniť a skočiť.
 4. Keď Simon povie iba "Skočte" (nepovie "Simon hovorí skočte"), tak príkaz nemá byť splnený, alebo bude vezeň zabitý.
 5. Hra na Simona končí príkazom "Simon ukončuje Simona", alebo smrťou Simona.


Reakcie

 1. Reakcie sa nesmú začínať ani ukončovať žiadnym príkazom.
 2. Podstata hry spočíva v tom, splňiť daný príkaz čo najrýchlejšie.
 3. Kto skočí pri poslednej reakcií ako posledný má dostat kill.(pokiaľ Simon nepovie inak).
 4. Ak hráč pri poslednej reakcii príkaz nesplní uprednostňuje sa zabitie tohto hráča.
 5. Keď vykonajú vezni iný príkaz, ako bol zadaný, môže ich Simon zabiť (v prípade, že Simon tento príkaz predtým zakázal).
 6. Vždy platí, že pri reakciách smie zabíjať len Simon, ostatní dozorci len sledujú hru.


Pravidlá pri módoch

 1. Pri móde je zakázaná existencia v celách a šachtách.
 2. Pri móde sú hráči povinní plniť cieľ módu.
 3. Pri móde je zakázané využívať vozidlá, gravitáciu alebo iné veci.
 4. Pri všetkých módoch okrem schovka je zakázaná existencie na zle dostupných miestach. (zle dostupné miesto je kde prejde iba jedna osoba)
 5. Pri móde shark je zakázaná existencie na boxu alebo iných vyvýšených pozíciách.
 6. Pri móde musí CT nechať vyjsť T z ciel a nesmie ich zabiť hneď po vykročenie z cely.


Pravidlá pre Staviteľa

 1. Staviteľ nesmie blokovať prístupové cesty.
 2. Staviteľ nesmie využívať bloky na prospech tímu.
 3. Staviteľ nesmie využívať hráčov k testovaniu.
 4. Toto je jediné CT, ktoré nemusí strážiť Simona, ale môže v priestoroch väzenia vytvárať z blokov atrakcie.


Admin má právo kedykoľvek zasiahnúť a zrušiť/obmedziť/zakázať príkazy Simona!Slovník pojmov